Al undervisning foregår i gymnastiksalen på Nødebo Skole, Skolevej 2

Pilates for voksne.
Instruktør Eva Majvig Andersen
20 47 00 49
Træningstider onsdag 20.00-21.00